top of page
Image by El Guseinov

IP Optimalizace

Řešíme duševní vlastnictví (IP) z byznysového pohledu.

IP je pro firmu obrovský asset, ale taky složité a nepřehledné téma. V naší praxi se setkáváme se dvěma základními problémy: chybějící ochranou nebo naopak ochranou zbytečně masivní, která ale vůbec nechrání byznysový zájem firmy.

Pro vaši firmu zpracujeme podrobnou analýzu procesů, vyhodnotíme aktuální stav a reálnou hodnotu firemního know-how. Vám představíme komplexní dokument pro strategii v oblasti duševního vlastnicví.

USSPA.jpg
USSPA.jpg
IP valuace.jpg

Zjistěte

cenu svého IP online!

IP Opti visuals
4 steps to IP Optimisation

1. Analýza
Slouží k posouzení „síly“ IP ve vztahu k existující ochraně konkurence a podobných řešení. Výstupem je rozdělení IP do skupin: silné - středně silné - slabé

2. Rozhovory
Klademe cílené otázky k pochopení komerčního významu IP pro současný a budoucí byznys společnosti. Výstupem je rozdělení IP do skupin: klíčové pro prodej - důležité, ale ne zásadní pro prodej - nedůležité pro prodej

3. Vyčíslení
Na základě poznatků z předchozích kroků počítáme cost-benefit pro každé IP a získáváme jeho konkrétní hodnotu pro společnost. Na základě vyčíslení rozdělíme IP do skupin dle významu pro konkurenceschopnost společnosti: zcela zásadní - důležité nahraditelné - postradatelné.

4. Doporučení
Firmě dodáváme byznysová doporučení, jak dále pracovat se svým IP.

Vytváříme sdílený a udržitelný proces, který vede ke zvýšení „return on investment (ROI)"

Umíme relevantně vyčíslit hodnotu duševního vlastnictví vaší firmy a zhodnotit tak "poměr cena - výkon" jeho ochrany

Vyhodnotíme aktuální stav, definujeme silné i slabé stránky a předložíme komplexní systémové řešení IP

Šetříme peníze za zbytečné výdaje za nefunkční ochranu IP

Nabízíme zpřehlednění cesty složitým terénem

bottom of page