top of page

IP Optimalizace a co vám přinese

Aktualizováno: 2. 5.


Duševním vlastnictvím se zabýváme z obchodního hlediska.


Provedeme analýzu a precizní ocenění duševního vlastnictví (IP) vaší firmy a doporučíme konkrétní kroky pro nastavení správného poměru “cena-výkon” jeho ochrany.


Rychle a profesionálně rozdělíme IP do kategorií podle síly vůči konkurenci i důležitosti pro konkurenceschopnost firmy a její buducí prodeje.


Optimalizujeme náklady na správu a řízení duševního vlastnictví: tak, aby vaše společnost zbytečně neutrácela za nekoncepční nebo nefunkční ochranu duševního vlastnictví a nepřicházela o výhody plynoucí z jejího správného nastavení.


Vypracujeme podrobnou analýzu procesů, posoudíme současný stav a skutečnou hodnotu firemního know-how. Předložíme vám komplexní strategický dokument v oblasti duševního vlastnictví. To je UNICO IP Optimalizace.


IP Optimalizace pro USSPA

Comentarios


Image by El Guseinov
bottom of page