top of page

Průvodce úspěšného tech start-upisty - příprava na Due dilligenceCo všechno obsahuje příprava na jednání s investory? Několik tipů z naší praxe v oblasti Due dilligence:


🚀 Úspěch technologických start-upů v získávání investic závisí nejen na silné vizi a charismatu zakladatelů, ale také na pečlivé přípravě v oblasti technologických rizik, ochrany duševního vlastnictví i nastavení pravidel uvnitř interního týmu. Komplexní přístup a předvídání potenciálních problémů jsou klíčem k úspěšnému získání investic i dalšímu rozvoji start-upu:


🔎 Už investora zaujmout a přivést k jednacímu stolu není snadné, ale je to teprve začátek. Každý investor si start-up prověřuje a čím vyšší investiční kolo, tím je toto prověřování podrobnější. Každý potenciální problém neboli red flag, který investor najde, znamená velké riziko pro získání investice.

 

1️⃣ První otázkou je obvykle složení a #committment interního týmu. Nestačí, že v týmu jsou skvělí odborníci, klíčové je, aby měli tento start-up jako svoji prioritu, nikoliv jako jeden projekt z deseti. Vztahy mezi jednotlivými majiteli je velmi vhodné upravit dohodou společníků (SHA), která je garancí, že majitelé jsou si vědomi, že ne všechny ústní dohody jsou vždy správně pochopeny nebo dodržovány. Tato dohoda musí souhlasit s deklarovanou strategií společnosti! Například při snaze společnost v budoucnu plně odprodat, je důležité pracovat s termíny jako drag-along nebo tag-along, čili nuceným odprodejem a možností se k odprodeji přidat.

 

2️⃣ Důležité je také nepodcenit schopnost investorů odhalit #TechnologickáRizika. Mnohem užitečnější je mít technologická rizika podrobně zmapována a připravená možná řešení. U složitějších technologií je ideální hledat oponenturu - vhodným oponentem může být akademik, který se často ochotně podělí o své unikátní know-how. Pokud je technologie pro byznysový úspěch nepodstatná, je důležité to otevřeně přiznat. Samozřejmostí je positioning vůči přímé, ale i nepřímé konkurenci.

 

3️⃣ #OchranaDuševníhoVlastnictví je klíčová zvláště v případě start-upů, jejichž byznys je založen na unikátní technologii. Zásadní je sladit patentovou či jinou ochranu s finální verzí produktu. Často se totiž stává, že patentová ochrana vytvořená při prvotním formování produktu se po všech iteracích od poslední verze liší natolik, že produkt nechrání. Nutné je také mít dobře zmapované patenty konkurence a minimalizovat tak riziko budoucích sporů. Pokud je potenciální patentový konflikt odhalen včas, je možné nasměrovat vývoj správným směrem. Zároveň lze z patentů konkurence vyčíst spoustu informací - slepých uliček z opuštěných patentů, geografické pokrytí byznysu podle teritorií ochrany atp.Comments


Image by El Guseinov
bottom of page