top of page
Image by El Guseinov

Analýzy technologických rizik a rizik duševního vlastnictví

Plánujete investici nebo vyvíjíte inovativní technologii a potřebujete vědět, jaká jsou její rizika v oblasti duševního vlastnictví a jak je ošetřit?

Chcete mít jistotu, že vývoj nebo plánovanou investici neohrozí budoucí technologické problémy?

Provedeme rešerše, vyhodnotíme data získaná z databáze Patsnap, prověříme existující právní dokumenty a zjištěná rizika zkonzultujeme s nezávislými experty. Vám předložíme podrobnou analýzu s upozorněními u každého aspektu duševního vlastnictví a každého technického parametru, spolu s konkrétními doporučeními.​

Budete mít jistotu, že se nepustíte do technicky neproveditelné inovace

Nestanete se obětí "technologického bullshittingu"

Získáte odpovědi na nejdůležitější otázky z oblasti duševního vlastnictví.

Dostanete praktická doporučení k označeným "red flags"

Naše doporučení jsou podložena daty. Využíváme expertízu naší široké vědecké sítě i přístup do unikátních databází a vlastní AI platformu

Edhance_edited logo
Edhance logo
CB Espri_edited logo
CB Espri logo
Crowdberry_edited logo
Crowdberry logo
Due Duligence infographic
bottom of page