top of page
Image by El Guseinov

Oceňování

Rychle a profesionálně ohodnotíme potenciál vašeho výzkumu pro využití v praxi.

Předložíme vám soudně ověřený a daty podložený výsledek pečlivé Cost benefit analýzy. Budete mít v rukou reálnou cenu odpovídající situaci na trhu.

Loga Klienti(2)_edited.jpg
VSB TUO
MENDELU_edited logo
MENDELU logo

Výsledek je podložen daty

Cena je ověřitelná na trhu

Odpovídá zákonu o oceňování

Cena zohledňuje, kolik je trh opravdu ochoten zaplatit

bottom of page