top of page
Image by El Guseinov

Public Policy Advisory

Zvyšování konkurenceschopnosti firem za pomoci inovací byl prvotní motiv založení společnosti UNICO.

Na vytváření funkčního inovačního ekosystému proto spolupracujeme na regionální, národní i mezinárodní úrovni s institucemi nastavujícími inovační politiku.

Svoji expertízu předáváme dál v podobě evaluací, analýz, tvorby směrnic i vzdělávání pracovníků spolupracujících institucí.

TAČR_edited logo
TAČR logo
the world bank_edited logo
the world bank logo
Czechinvest_edited logo
Czechinvest logo
UNDP_edited logo
UNDP logo
SIC_edited logo
SIC logo

"Formujeme inovační politiku na regionální, národní i mezinárodní úrovni."

bottom of page